Tobacco Factory «Stolichnaya», warehouse, Mytischi, 1993